The value of 2\sqrt[3]{32}-3\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{500} is :
[A]3\sqrt{24}
[B]6\sqrt[3]{4}
[C]916
[D]4\sqrt[3]{6}

\mathbf{6\sqrt[3]{4}}
Given expression, 2\sqrt[3]{32}-3\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{500}
= 2\sqrt[3]{8\times 4}-3\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{125\times 4}
= 2\times 2\sqrt[3]{4}-3\sqrt[3]{4}+5\sqrt[3]{4} = 6\sqrt[3]{4}
Hence option [B] is correct answer.